Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.
Rozumiem, zamknij to powiadomienie.
+48 22 843 81 19
Ankieta
 

Strona główna

O firmie

Realizacja

Due Diligence

Analizy

Greenpol Finanse

Kontakt

 

Wstępne oszacowanie wietrzności.

 Aby podjąć decyzję o lokalizacji farmy wiatrowej w danym miejscu należy posiadać wiarygodne informacje o panujących tam warunkach wietrznych. Najlepszym i najszybszym sposobem uzyskania tych informacji jest wykonanie wstępnej oceny potencjału wietrzności w oparciu o wieloletnie dane historyczne.

Do sporządzenia wstępnej oceny wietrznościi wykorzystujemy wysoko wyspecjalizowane aplikacje komputerowe. Wiedza, kwalifikacje oraz wysokie umiejętności, przy wykorzystaniu tych technologii, pozwalają na uzyskanie rzetelnych i nieomylnych wyników. Celem przeprowadzanych badań jest określenie wszelkich parametrów niezbędnych do oceny potencjału farmy wiatrowej. Znajomość wieloletniej średniej mocy wiatru pomaga wyeliminować ryzyko jakie wiąże się z wyborem złej lokalizacji. Do oceny wietrzności nasz  zespół specjalistów wykorzystuje 30-letnie dane historyczne połączone z niezwykle precyzyjnymi cyfrowymi mapami rzeżby i szorstkości terenu.

Elektryczność jest jedynym towarem wytwarzanym w elektrowniach i sprzedawanym w celu osiągnięcia dochodu. Prognoza produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej na etapie wyboru lokalizacji farmy wiatrowej jest kluczową informacją. Pozwala ona oszacować dochody z planowanego przedsięwzięcia, co jest niezbędne w procesie podejmowania decyzji. Błędne oszacowanie produkcji energii może mieć fatalne skutki w przyszłości. Zawyżenie wartości produktywności spowoduje, że po uruchomieniu farmy zyski będą mniejsze od zakładanych, co może spowodować opóźnienia lub inne trudności w regulowaniu należności, m. in. rat leasingowych. Zaniżenie produktywności może z kolei stworzyć problemy z uzyskaniem korzystnego finansowania.

Oferowane przez nas Oszacowanie produkcji energii elektrycznej to kompleksowe opracowanie uwzględniające szereg czynników mogących wpłynąć na produktywność farmy wiatrowej. Wpływ na produkcje energii elektrycznej mają m. in.:

  • moc i wielkość elektrowni wiatrowej (średnica wirnika, wysokość masztu, profil łopat)
  • wietrzność
  • ukształtowanie terenu
  • „szorstkość” terenu (obecność drzew, krzewów, upraw, jezior, zabudowy i innych obiektów)

Najważniejszy czynnik to informacje o wietrzności i klimacie w miejscu posadowienia elektrowni, które są pozyskiwane z atlasów wietrzności. Atlas wietrzności to zaawansowana aplikacja wykorzystująca dane satelitarne do wygenerowania informacji o kierunku i prędkości wiatru oraz temperaturze powietrza dla wybranego punktu pomiarowego. Wykorzystywane przez nas dane zawierają informacje historyczne z 30 lat. Dane z atlasu wietrzności są podstawą do obliczenia statystyk wiatru dla danej lokalizacji. Jeden punkt pomiarowy zawiera dane dla obszaru 5x5 lub 20x20 km, dlatego wygenerowanie realnych statystyk wiatru wymaga uwzględnienia wielu czynników lokalnych, jak ukształtowanie czy szorstkość terenu. Niezbędne jest tutaj profesjonalne oprogramowanie oraz wiedza i doświadczenie. Uwzględnienie szorstkości i ukształtowania terenu wymaga stworzenia dokładnego modelu okolicy lokalizacji elektrowni wiatrowej.

Należy jednak pamiętać, że szcunek produkcji energii elektrycznej wykonany jedynie na podstawie danych satelitarnych obarczony jest pewnym błędem. Dlatego zalecane jest wykonanie Audytu wietrzności który zawiera w sobie również informacje uzyskane z krótkookresowych pomiarów wiatru wykonanych za pomocą masztu pomiarowego.

Aby dowiedzieć się więcej i znaleźć odpowiedź na pytanie czym są atlasy wietrzności i czy w ogóle trzeba wykonywać pomiary wiatru kliknij tutaj...

 

Wykonywane przez nas opracowania są uznane przez banki i instytucje udzielające finansowania projektom wiatrowym.

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 500 268 954.